Opdrachtomschrijving

Agile coach
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
18/02/2020
Status:
reageren niet meer mogelijk

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De gemeente Amersfoort werkt aan de verdere optimalisering van haar informatievoorziening. Dat doet zij onder meer via het programma  Digitaal.

De strategisch adviseur/ coach Agile en Scrum (kortweg ‘coach’) is werkzaam voor Programma Digitaal en voor een aantal andere scrum- en Agileteams in de organisatie. De coach adviseert en ondersteund de scrummasters, product owners, managers, stuurgroepen en directie. Tevens vervult de coach een rol als interventiekundige om continu processen en werkwijzen bij te sturen en te optimaliseren. Een strategische blik is hierbij essentieel.

Deeltaken

 • Ondersteund en adviseert de scrumteams, inclusief scrummaster en product owner op de toepassing van de scrum methodiek.
 • Adviseert aan en werkt binnen het programma Digitaal.
 • Adviseert het management om vorm en inhoud te geven aan de meer strategische opgave die Agile werken met zich mee brengt.
 • Werkt met alle interne partijen samen om vorm en inhoud te geven aan de ‘Agile mindset’
 • Voert zo nodig interventies uit om koers bij te sturen en gestelde doelen te behalen.
 • Zoekt actief aansluiting bij de stakeholders in het programma op het gebied van de methodiek.
 • Deelt geleerde lessen en inzichten met andere betrokkenen in de organisatie (zoals PO-overleg, Organisatie & Talentontwikkeling, etc.).
 • Haalt  kennis van buiten naar binnen, neemt initiatieven om vernieuwing te realiseren, levert een continue bijdrage aan innovatie.         


Contact en overige functievereisten

 • Adviseert zelfstandig over de werkwijze(n) binnen de organisatie en doet verbetervoorstellen.
 • Contacten zijn zowel intern als extern van aard, waarbij samenwerking belangrijk is.
 • De coach werkt binnen het programma Digitaal en diverse andere teams (zoals bij VTH).


 


Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Advies / Consultancy
Expertise:
Procesmanagement
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 100,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Opleidingsniveau WO of HBO aantoonbaar op CV
knock out
Opleiding Professional Scrum Master 1 (certificaat behaald)(aantonen op CV)
knock out
Opleiding Een afgeronde opleiding op het gebied van agile leadership - aantonen op CV
knock out
Werkomgeving Relevante ervaring met de werkzaamheden/processen binnen gemeenten aantoonbaar met het CV.
knock out
Beschrijf je kennis, ervaring en/of visie op digitale transformaties bij gemeenten.
40 punten
Gezien de werkzaamheden die ook afdeling VTH zullen plaatsvinden: heb je kennis van de processen bij een afdeling VTH? Toon aan met het CV.
30 punten
Interventiekundige ervaringBeschrijf of en zo ja, waar je ervaring hebt met interventies in /of processen
30 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 95 - € 105

Overige informatie
Startdatum:
23/03/2020
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
32 uur
Reageren voor:
04/03/2020