Privacy


Interim-Professional Marktplaats B.V (IPMarktplaats) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.IPMarktplaats.nl (hierna: "website"). IPMarktplaats gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Inhoud 

  1. Wie is IPMarktplaats?
  2. Welke gegevens worden door IPMarktplaats verwerkt?
  3. Met welk doel verwerkt IPMarktplaats gegevens?
  4. Aan wie verstrekt IPMarktplaats gegevens?
  5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt IPMarktplaats deze?
  6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van IPMarktplaats?
  7. Hoe beschermt IPMarktplaats jouw gegevens?
  8. Welke rechten heb je?
  9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
  10. Waar kan je terecht voor vragen en verzoeken?

 

1. Wie is IPMarktplaats?

Interim-Professional Marktplaats B.V. is de onderneming die de website www.IPMarktplaats.nl exploiteert. De website is een platform waar bedrijven en professionals bij elkaar worden gebracht, door het plaatsen van profielen en tijdelijke opdrachten. 

2. Welke gegevens worden door IPMarktplaats verwerkt?

Je moet je eerst registreren voordat je een profiel kunt aanmaken. Je dient je naam, adres, woonplaats, regio (samen: NAW-gegevens), e-mailadres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer(s) op te geven op de website. Ook dien je overige CV gegevens, zoals je opleiding, werkervaring, het gewenste uurtarief en je beschikbaarheid aan te geven. Voor het plaatsen van een project dien je je eveneens te registreren en bovengenoemde gegevens, met uitzondering van CV-gegevens, te verstrekken. Deze gegevens worden door IPMarktplaats verwerkt. Van alle bezoekers van de website worden door IPMarktplaats gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).

 

3. Voor welke doeleinden verwerkt IPMarktplaats gegevens?

IPMarktplaats verwerkt jouw gegevens zoals omschreven onder 2 om je profiel op de website te plaatsen. Freelancers met een profiel kunnen inloggen op hun persoonlijke account en hun diensten aanbieden op opdrachten. Opdrachtgevers kunnen contact opnemen met freelancers die beschikbaar zijn. Gegevens van opdrachtgevers worden verwerkt om te kunnen inloggen, opdrachten te plaatsen en deze te managen. 

4. Aan wie verstrekt IPMarktplaats gegevens?

IPMarktplaats zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. IPMarktplaats behoudt zich het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) IPMarktplaats, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. IPMarktplaats zal zich inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, je hiervan op de hoogte te stellen. 

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt IPMarktplaats deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op jouw harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar je het van hebt gekregen. Een cookie laat IPMarktplaats zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt IPMarktplaats jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan IPMarktplaats haar website en diensten afstemmen op jouw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Je hebt de mogelijkheid jouw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal je gebruik van de website wel negatief beînvloed kunnen worden.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van IPMarktplaats?

IPMarktplaats is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door de gebruikers van de website. 

7. Hoe beschermt IPMarktplaats uw gegevens?

IPMarktplaats draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

8. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht IPMarktplaats te vragen welke persoonsgegevens zij van je verwerkt hebben. IPMarktplaats zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan je IPMarktplaats verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal IPMarktplaats in ieder geval binnen vier weken reageren. 

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien IPMarktplaats mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. 

10. Waar kan je terecht voor vragen en verzoeken?

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van IPMarktplaats, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen