Opdrachtomschrijving

Teammanager
Regio:
Noord-Holland
Geplaatst:
20/11/2019
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Binnen de divisie is behoefte ontstaan aan een tijdelijk extra Business Service Unit manager. Deze functionaris heeft een belangrijke rol bij de verdere uitvoering van operationele taken zoals releasemanagement, portfolio realisatie, going concern run (incident management, releases, productiviteit van de scrum teams en IB&P/ info beveiliging en privacy).

Verder is de divisie in de implementatie fase van de verdere professionalisering van informatie management. De inzet is tevens voorzien tot aan de implementatie van deze IV professionalisering binnen de organisatie.

De kennis en ervaring van de beoogde kandidaat moet aansluiten bij de nieuwe manier van werken binnen de organisatie. Hier wordt releasematig gewerkt in een agile omgeving.
De organisatie is volop in beweging waarbij er op IV gebied diverse grote onderwerpen spelen zoals Informatiebeveiliging en Privacy, ontwerp en realisatie van het nieuwe Informatieplan van het Werkbedrijf en aansluiten op de business middels nieuw ontworpen prioriterings- en specificatieprocessen.
U dient hier vanuit het management mede invulling en uitvoering aan te geven. Er wordt gerapporteerd aan de IV directeur van de organisatie en hij/zij heeft zitting in het keten MT. U wordt verantwoordelijk voor proces- en applicatieontwikkeling en beheer en draagt verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het system team. U vervult samen met de huidige Business Service Unit Manager deze opdracht.


Eisen (knock-out):

  • Minimaal een afgeronde hbo of academische ICT opleiding of bedrijfskunde
  • Minimaal 6 jaar ervaring met IT disciplines in de afgelopen 10 jaar


Wensen (hiermee zijn punten te verdienen):

  • Minimaal 10 jaar IT management ervaring, met thema's als verandermanagement en organisatieveranderingen binnen een grote organisatie (semi-/overheidssector) met meer dan 3500 werknemers in de afgelopen 15 jaar.
  • Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring met leiding geven aan Agile- en Scrum teams en implementaties ervan middels roadmaps in de afgelopen 10 jaar.
  • Minimaal 6 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring met RUN werkzaamheden IT (beheer en exploitatie, portfoliomanagement, releasemanagement),en procesverbetering en velocity/productiviteitsverhoging binnen Agile teams in de afgelopen 10 jaar.
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met demand management (Vraagsturing) & professionaliseren ervan bij overheidsinstellingen in de afgelopen 5 jaar.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare (leidinggevende) ervaring met Informatiebeveiliging en Privacy in de afgelopen 5 jaar.
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met business-IT Alignment op het vlak van Informatiemanagement rollen, architecten, ontwikkelaars in de afgelopen 10 jaar.

Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Management / Directie
Expertise:
Team-/ Afdelingsmanagement
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk, marktconform, aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands opgesteld van maximaal 7 pagina's A4. De Ipmarktplaats behoudt zich het recht voor om aanbieding terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de Ipmarktplaats zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen. Referentie: Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.
knock out
Minimaal een afgeronde hbo of academische ICT opleiding of bedrijfskunde. Daarnaast minimaal 6 jaar ervaring met IT disciplines in de afgelopen 10 jaar
knock out
Minimaal 10 jaar IT management ervaring, met thema's als verandermanagement en organisatieveranderingen binnen een grote organisatie (semi-/overheidssector) met meer dan 3500 werknemers in de afgelopen 15 jaar.
20 punten
Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring met leiding geven aan Agile- en Scrum teams en implementaties ervan middels roadmaps in de afgelopen 10 jaar.
20 punten
Minimaal 6 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring met RUN werkzaamheden IT (beheer en exploitatie, portfoliomanagement, releasemanagement),en procesverbetering en velocity/productiviteitsverhoging binnen Agile teams in de afgelopen 10 jaar.
20 punten
Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met demand management (Vraagsturing) & professionaliseren ervan bij overheidsinstellingen in de afgelopen 5 jaar.
20 punten
Minimaal 3 jaar aantoonbare (leidinggevende) ervaring met Informatiebeveiliging en Privacy in de afgelopen 5 jaar.
10 punten
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met business-IT Alignment op het vlak van Informatiemanagement rollen, architecten, ontwikkelaars in de afgelopen 10 jaar.
10 punten

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
05/12/2019
Duur:
1 jaar
Uren per week:
40 uur
Reageren voor:
23/11/2019