Opdrachtomschrijving

Senior medewerker ICT/Programmeur
Regio:
Noord-Holland
Geplaatst:
04/10/2019
Status:
open

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Het automatiseren van de huidige handmatige werkwijze voor vlootschouwen / Inzetbaarheidsscan(die in het kader van SPP gehouden worden)
 
Werkzaamheden
De huidige handmatige werkwijze kost veel tijd. We willen deze werkwijze automatiseren. We werken met Excel en Access. Het resultaat moet zijn dat voor ieder SPP project waarin de Inzetbaarheidsscan wordt ingezet:  

  • Leidinggevenden (LG) kunnen een inzetbaarheidsscan uitvoeren voor medewerkers van hun team, dit gebeurd door het invullen van een formulier. Daarbij vullen LG-en  in welke inzetbaarheidscategorie op dat moment van toepassing is en afhankelijk van gekozen inzetbaarheidscategorie beantwoorden ze een aantal ja/nee vragen. Iedere LG vult voor zijn/haar team één formulier in.
  • Na het invullen worden de uitkomsten automatisch verwerkt in een al aanwezige database (Access database)
  • Het mogelijk moet zijn nog ontbrekende medewerkers aan het formulier toe te voegen of bij medewerkers die toch niet bij de scan betrokken moeten worden velden leeg te laten.
  • LG-en alleen toegang krijgen tot het formulier met/gegevens van de door hen in te vullen groep
  • Dat na akkoord van/overleg met de desbetreffende projectleider en desbetreffende LG-en binnen hetzelfde project al ingevulde formulieren, nogmaals ingevuld kunnen worden waarbij de meest recente waardes bewaard blijven en de eerder ingevulde waardes overschreven worden.
  • Er gerapporteerd moet kunnen worden. Rapportagevormen zijn vooral  in grafieken, matrices, tabellen. Rapportage moet op verschillende niveaus mogelijk zijn: alle uitkomsten van een project samen, inzoom op specifieke groepen binnen een project (denk aan leeftijds- functiegroepen). Ook moet het mogelijk zijn om te rapporteren over projecten heen, bv. alle projecten tot op heden, alle projecten in een bepaald jaar, alle projecten binnen een bepaald cluster.


Algemeen

Er moeten handleidingen gemaakt worden, zodat ook na het vertrek van de ingehuurde medewerkers van de gemeente er mee uit de voeten kunnen.

Het eindresultaat moet zonder steeds aanvullende inhuur (blijven) functioneren en tot op zekere hoogte door SPP-teamleden zelf onderhouden kunnen worden.

Belangrijk: vanwege privacy gevoelige informatie hebben LG alleen toegang tot gegevens van hun eigen team/afdeling. Database en uitkomsten van vlootschouwen zijn daarnaast alleen toegankelijk voor beperkt aantal medewerkers. Dit is een absolute vereiste.
 


Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
Applicatie ontwikkeling en programmering
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 75,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.
knock out
U beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft zeer goede kennis van Excel, goede kennis van Access. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv.
knock out
Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte bent voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien u hiervoor wordt uitgenodigd. U kunt uw motivatie toevoegen aan het einde van uw cv of uploaden bij uw reactie of profiel.
knock out
U heeft kennis van kennis van VBA. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft kennis van de organisatie/gemeente Amsterdam Dit dient duidelijk geel gearceerd te zijn in het cv.
30 punten
U heeft bij minimaal één grote (min. ca. 2.000 medewerkers) organisatie een vergelijkbare opdracht hebben uitgevoerd. Deze opdracht moet hebben geleid tot een functionerend systeem/werkwijze. Eén die ook daadwerkelijk gebruikt is of wordt. Dit dient duidelijk omschreven en geel gearceerd te zijn in het cv.
knock out
U bent gemotiveerd om dergelijk project uit te voeren. Geef in maximaal 1 pagina een motivatie waaruit blijkt dat u geschikt bent om een dergelijk project uit te voeren en ook ervaring heeft in een dergelijk project.
70 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
28/10/2019
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
totaal 200 uur 8 - 36 uur pw.
Reageren voor:
11/10/2019