• Tel. 06-81800993
 • |
 • info@ipmarktplaats.nl

Disclaimer | Deze disclaimer betreft de inhoud van de complete website van IPMarktplaats


Deze disclaimer betreft de inhoud van de complete website van IPMarktplaats.

 

 • Ondanks de zorg en aandacht die IPMarktplaats aan de inhoud besteedt, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • IPMarktplaats is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 • IPMarktplaats kan op ieder moment veranderingen in de website aanbrengen zonder de gebruikers daar vooraf van in kennis te stellen.
 • IPMarktplaats kan op ieder moment de website stoppen zonder de gebruikers daar vooraf van in kennis te stellen.
 • IPMarktplaats is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen of stopzetting van de site.
 • IPMarktplaats is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde bestanden of websites.
 • IPMarktplaats is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of mail verzonden door de gebruikers van IPMarktplaats.
 • Hoewel IPMarktplaats haar eigen berichten (mail en de zogenaamde Alerts) met grote zorgvuldigheid samenstelt en verstuurt, is IPMarktplaats niet verantwoordelijk voor de juistheid en de tijdigheid van deze berichten.
 • IPMarktplaats heeft mogelijkheden om het gebruik van de website te monitoren. Mocht hieruit blijken dat een gebruiker oneigenlijk gebruik van de website of haar diensten maakt, kan IPMarktplaats deze gebruiker de toegang tot de website ontzeggen.